Lilly Jørstad
mezzosoprano
Acclaim
FOTO ØIVIND ARVOLA

Amund Sjølie Sveen som er ansvarlig for åpningsforestillingen Nordting under de 50. Festspillene i Nord-Norge, henter operastjernen Lilly Jørstad til forestillingen i Harstad den 21. juni.
Lilly Jørstad er Nord-Norges kommende stjernesopran - oppvokst på Kola, nå hjemmehørende i Vadsø, men bosatt i Italia. Hun er russisk, nordnorsk og internasjonal. Jørstad er en av få sangere utdannet i Norge som har blitt invitert til Mariinskys akademi for unge sangere som solist, i St. Petersburg.

- Jeg er meget fornøyd med å få Lilly med på laget, og ser virkelig fram til åpningsforestillingen den 21. juni, sier en fornøyd regissør og sentral deltaker, Amund Sjølie Sveen, i Nordting som er Ungkunstnernes markering av Festspilljubiléet.

Lilly Jørstad har med seg pianist Marie Synnøve Stokke fra Bodø. Operasangeren er også sentral i den nyskrevne operaen KibergOdysséen, som har urpremiere under Festspillene i Nord-Norge dagen etterpå, den 22. juni. Dermed blir operastjernen å se i begge storsalsforestillingene, under åpningshelgen til Festspillene.

**********************************************

OPERASTJERNE TIL NORDTING
Related Link
Back to List
Back to Top